ทำเนียบผู้บังคับหน่วย

พ.อ.หาญพล เพชรม่วง
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบันพ.อ.ธนิต   แสงจันทร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘พ.อ.ศานติ   ศกุนตนาค
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

พ.อ.เฉลิมพร   ขำเขียว
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓


พ.อ.ธีรวัฒน์   ปิ่นแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒

พ.อ.สมชาติ   เปรมจิตต์
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙


พ.อ.ประเสริฐ   ขวัญชัย
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗


พ.อ.วิวรรธน์   ปฐมภาคย์
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๖


พ.อ.ปรีชา   พลายอยู่วงษ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐


พ.อ.ภัสสร   วิชิตการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘พ.อ.สุชาติ   จันทรโชติกุล
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

พ.อ.สินชัย   นุตสถิตย์
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๓


     พ.อ.สัญชัย   รัชตะวรรณ
    พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓

พ.อ.กฤษณ์   เทียมทิพย์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑


พ.ต.เกรียงพล   ชัยบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙


พ.ท.เรวัตร   รัตนผ่องใส
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖


พ.ต.วัลลภ   จีนะวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖

พ.ต.เกรียงพล   ชัยบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม