ประกาศข่าว กรม ทพ.43


เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ผบ.กรม.ทพ.๔๓ 
ร่วมพิธีเปิดการฝึกทดแทนกำลังพล
อส.ทพ.รุ่นที่ ๒/๕๗ ตั้งแต่ ๑-๓๐ ส.ค. ๕๗
*****************************************************************


ผู้ที่มาสมัคร


 • ให้พร้อมในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗ : ๐๐ - ๐๘ : ๐๐ น. รายงานตัว
  (ผู้ที่มารายงานตัวหลังจากนี้ จะไม่รับพิจารณาเข้ารับการทดสอบร่างกาย)
 • ตรวจสารเสพติด (กรณีผ่าน ก็จะได้รับการทดสอบขั้นต่อไป)
 • ทดสอบร่างกายประกอบไปด้วย
  - สถานี "ดันพื้น" (จับเวลา ๒ นาที)
  - สถานี "ลุกนั่งหรือฟิตอัพ" (จับเวลา ๒ นาที)
  - สถานี "วิ่ง"ระยะทาง ๒ กิโลเมตร  (จับเวลา ๑๓ นาที)
 • เวลา ๑๔ : ๐๐ น. ประกาศผลการทดสอบ
*****ผู้ที่ได้รับการทดสอบต้องยื่นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน ๓๑ ก.ค. ๕๗*****


เข้ารับการฝึกหลักสูตรตั้งแต่ วันที่ ๑ ส.ค. ๕๗


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๗๓ - ๓๕๗๔๖๐ ฝ่ายกำลังผล ในเวลาราชการ

เว็บไซต์หลัก http://purnpran43.com/ 

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน
เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)

 โดยยื่นหลักฐานการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ -  เป็นต้นไป
มาสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
**วันเวลาที่ทดสอบ หน่วยจะโทรศัพท์ไปแจ้งเป็นรายบุคคล (ผู้ที่ยื่นหลักฐานสมัครไว้เรียบร้อย)**
**หากมีผู้ใดแอบอ้างหรือหลอกลวงเพื่อเรียกร้องเงินทอง..........แจ้งให้หน่วยทราบทันที  การทดสอบคัดเลือกทุกครั้งมีความยุติธรรมท่านได้ด้วยความสามารถของท่านเอง**

ประกาศรับสมัคร @
กรมทหารพรานที่ ๔๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำ
กรมทหารพรานที่ ๔๓
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานในการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ชุด)
สำเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ชุด)
สำเนาวุฒิการศึกษา  (ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ชุด)
สำเนาทางทหาร ส.ด.๘,ส.ด.๙,ส.ด.๔๓ (ถ้ามี)
      (ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ชุด)
ใบรับรองแพทย์  (รพ.รัฐ,รพ.เอกชน)
รูปถ่ายขนาด ๓x๔ ซ.ม. จำนวน ๔ รูป
ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นบุคคลที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารเข้ากองประจำการในเดือน เม.ย.๕๘
(เกิด พ.ศ.๒๕๓๗)
                       ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์  โดยจัดส่งเอกสารได้ที่
                    กรมทหารพรานที่ ๔๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐
      โทร ๐๗๓ - ๓๔๐๒๗๑,๐๗๓ - ๓๕๗๔๖๐  E-mail : Pran43th@gmail.com

************************************
ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม